Co je to VPN a k čemu je to dobré?

Každý uživatel počítače určitě již slyšel termín VPN. Většinou si pod tím pouze vybavíte, že se to týká zabezpečení. K čemu to je dobré a jak to funguje si popíšeme v tomto článku.

VPN je zkratka Virtual Private Network (virtuální privátní síť). Jedná se zabezpečenou komunikaci mezi jednotlivými počítači, které komunikují přes internet, kde je velké nebezpečí, že by mohl někdo vaše data sledovat a zneužít. Při běžné komunikaci po internetu nejsou data zašifrována, takže když se připojujete na obyčejný CLOUD , tak někdo může vysledovat vaše přihlašovací údaje a následně je zneužít. To samé platí při kopírování dat mezi počítačem a serverem.

Pokud se takovému riziku chcete vyvarovat, je použití VPN nezbytné. Při výběru CLOUDU je tedy vhodné vybírat mezi takovými, které umožňují toto zabezpečené připojení. VPN je několik typů. Nejpraktičtější je použít ty, které jsou integrovány přímo do operačního systému vašeho počítače, Windows, nebo MacOS. Popíšeme se tři základní typy, které se dnes používají.

PPTP – jedná se o poměrně hodně používaný, nicméně již zastaralý, a ne úplně bezpečný protokol. Tomuto protokolu se raději vyvarujte. 

SSTP – tento protokol je bezpečný, jelikož na serverové straně je nutný certifikát, který je ověřený a bezpečný. Při navázání spojení si operační systém ověřuje, zda-li je certifikát pravý, aby nedošlo k záměně s nějakým fiktivním, který by vám mohl podstrčit škodlivý software ve vašem počítači. Tato varianta je vhodná pro Windows. 

L2TP – tato varianta je vhodná pro uživatele Apple zařízení jako je MacBook, iMac,… ale i Windows. Pro ověření se používá klíč, který se vygeneruje na straně serveru. Na straně klienta stačí zadat přihlašovací údaje a zmíněný klíč.

Při navazování spojení VPN si obě strany předají šifrovací klíč, aby odeslaná zašifrovaná data z počítače mohl příjemce (server) dešifrovat a naopak. Pro všechny ostatní zařízení v internetu jsou takto odeslaná data nečitelná.

Tímto způsobem můžete bezpečně komunikovat se svým účetním systémem POHODA, který máte v CLOUDu i na veřejně dostupných WIFI sítích, které jsou jinak velmi nebezpečné.